Indirekte dienstverlening

VERTEGENWOORDIGING IN TECHNISCHE COMMISSIES - ALGEMENE TECHNISCHE BELANGENBEHARTIGING
BEVAD is vertegenwoordigd in meerdere technische commissies in de schoot van verschillende instellingen.Zo zetten aannemers-leden zich in in werkgroepen en commissies van ondermeer volgende instanties:
* HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF(WTCB)
* BELGISCHE UNIE VOOR TECHNISCHE GOEDKEURING IN HET BOUWBEDRIJF(BUTGB)
* BELGISCH INSTITUUT VOOR NORMALISATIE(BIN)
* NATIONAAL ACTIECOMITE VOOR VEILIGHEID EN HYGIENE IN HET BOUWBEDRIJF(NAVB)
* BELGIAN CONSTRUCTION AND CERTIFICATION ASSOCIATION(BCCA)
* FONDS VOOR VAKOPLEIDING IN DE BOUWNIJVERHEID(FVB)
Vanuit deze vertegenwoordigingen wordt gewaakt over de juiste informatieverspreiding van de technologie van het platte dak en worden ook de regels van de kunst van het vak mee gestuurd.

INTERNE WERKGROEPEN - WERKEN OP VRAAG VAN DE LEDEN
Op vraag van de aannemers en op initiatief van de beheerraad van BEVAD worden regelmatig nieuwe werkgroepen opgericht binnen de Vereniging.
Deze werkgroepen werken brochures en documenten uit, ze buigen zich over actuele thema's en problematieken en proberen oplossingen te zoeken en hulpmiddelen te ontwikkelen voor de aannemers aangesloten bij BEVAD.
Zo hebben werkgroepen gezorgd voor de ontwikkeling van het handboek voor de dakafdichter, de uitwerking van het waarborgbewijs, de verzekeringspolis,...
Momenteel is de werkgroep veiligheid zeer actief. Zij heeft ondertussen een specifiek veiligheids- en gezondheidsplan en een lessenprogramma voor veiligheidscoördinatie uitgewerkt.

EXTERNE WERKGROEPEN - STANDPUNT DICHTINGSWERKERS VERDEDIGEN
In de schoot van andere verenigingen of ministeries werkt BEVAD mee aan de verdediging van de belangen van de aannemer dichtingswerken in verschillende domeinen.
BEVAD is op die manier vertegenwoordigd in ondermeer volgende werkgroepen:
* DE SECTORCOMMISSIE BOUW IN DE SCHOOT VAN DE HOGE RAAD VOOR DE MIDDENSTAND
* OPLEIDINGSCOMMISSIES IN DE VLAAMSE ONDERWIJSRAAD
* KMO-COMMISSIE IN DE NATIONALE CONFEDERATIE BOUW
* COMMISSIE CERTIFICATIE IN DE VLAAMSE CONFEDERATIE BOUW
* WERKGROEP PROSPECTIE EN PROMOTIE OP DE NATIONALE CONFEDERATIE BOUW
Het aantal werkgroepen en commissies waaraan BEVAD deelneemt is bijzonder talrijk en wij kunnen ze hier niet allemaal opsommen.
Een bepaalde vraag of probleem is wellicht reeds in behandeling in een van deze vele commissies.Voor meer informatie over de werking en de behandelde problematiek in deze groepen kan U steeds terecht op het BEVAD-secretariaat.

CONTACTEN MET DE VAKPERS - NAAR BUITEN TREDEN MET DE BEROEPSORGANISATIE
BEVAD heeft een goede samenwerking met onder andere volgende magazines:
* ROOF BELGIUM
* HET BOUWBEDRIJF
* DE BOUWKRONIEK
* DE ARCHITECTENKRANT
* BETER BOUWEN EN VERBOUWEN
* DE ONDERNEMING
* RENOSCRIPTO
Regelmatig wordt meegewerkt aan de redactie van artikelen teneinde de technologie van het platte dak en de acties van de vereniging op een juiste manier te verspreiden.
Er bestaan ook heel goede samenwerkingen met infobladen uitgegeven door plaatselijke architectenverenigingen en locale confederaties bouw.

ORGANISATIE MIDDENSTANDSOPLEIDINGEN - ECHTE VAKMENSEN IN DE MARKT AFZETTEN
BEVAD ijvert voor de uitbouw van een goede middenstandsopleiding voor het beroep van dakafdichter.Daartoe is zij enerzijds vertegenwoordigd in het interfederaal bureau nr 6 in de schoot van het ministerie van middenstand waar het behoud van de vestigingswet wordt verdedigd.
Anderzijds heeft BEVAD met het VIZO (Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen) samengewerkt om het volledig opleidingsprogramma voor dichtingswerker te actualiseren.
Vanaf september 2001 wordt er in Vlaanderen op maximaal 5 plaatsen een volwaardige opleiding voor dakafdichten aangeboden.
BEVAD probeert ook zo veel mogelijk lesgevers vanuit de vereniging af te vaardigen voor deze middenstandsopleidingen.

- FONDS VOOR VAKOPLEIDING
- DAGONDERWIJS
- WERKNEMERSOPLEIDINGEN EN WERKZOEKENDENOPLEIDINGEN