DE BEVAD-LEDENLIJST

WERKEN TOEVERTROUWEN AAN BEVAD-LEDEN

Ten behoeve van de professionele gebruiker geeft BEVAD elk jaar een uitgebreid ledenboek uit. Het bevat voor elke firma een gedetailleerde inlichtingenfiche die de gebruiker toelaat zich een direct beeld te vormen van de grootte en de struktuur van de firma en van het type van werken dat de firma uitvoert.
HET UITGEBREIDE LEDENBOEK KAN ENKEL SCHRIFTELIJK AANGEVRAAGD WORDEN OP HET BEVAD-SECRETARIAAT.
Een verkorte ledenlijst die enkel de namen en adressen bevat van de BEVAD-leden kan worden gedownload door op onderstaande lijn te klikken.

Ledenlijst van BEVAD

DE CORRESPONDERENDE LEDEN VAN BEVAD

DIRECT CONTACT MET DE INDUSTRIE EN LEVERANCIERS

De statuten van de Vereniging staan toe dat de Vereniging corresponderende leden aanvaardt, onder wie de natuurlijke of rechtspersonen die essentiële producten fabriceren of verdelen welke bij afdichtingswerken gebruikt worden of representatieve groeperingen met rechtspersoonlijkheid die beroepsbelangen verdedigen die nauw aanleunen bij die van de Vereniging.
Door te klikken op onderstaande lijn kunt U de lijst van onze 43 corresponderende leden downloaden.

De corresponderende leden van BEVAD