DAGELIJKS BESTUUR - TEN DIENSTE VAN DE AANNEMER DAKAFDICHTER

DE DIRECTEUR Dhr. Filip Coveliers 
Lombardstraat 34-42
1000 BRUSSEL
Tel: 02 545 57 10
Fax: 02 545 58 59

Het dagelijks bestuur van de Vereniging wordt waargenomen door de directeur Dhr. Filip Coveliers, bijgestaan door de technisch adviseur Dhr. Dirk Van Kerckhove.

 

DE TECHNISCH ADVISEUR Dhr. Dirk Van Kerckhove
Lombardstraat 34-42
1000 BRUSSEL
Tel: 02 545 57 11
Fax: 02 545 58 59
bevad@confederatiebouw.be
dirk.vankerckhove@confederatiebouw.be

Aarzel niet Dirk Van Kerckhove te contacteren wanneer u vragen of suggesties hebt.

 

HET SECRETARIAAT Mevr. Greta Horlait
Lombardstraat 34-42
1000 BRUSSEL
Tel: 02 545 57 10
Fax: 02 545 58 59
greta.horlait@confederatiebouw.be

Mevrouw Greta Horlait is ter Uwer beschikking voor al Uw administratieve vragen.