DOELSTELLINGEN

WERKEN AAN VOORUITGANG

BEVAD beschermt en ontwikkelt de beroepsbelangen van haar leden.De algemene belangen van de leden worden vertegenwoordigd bij openbare besturen en velerlei andere instanties.
Zij wil de kwaliteit promoten bij de toepassing van afdichtingsmaterialen.De regels van de kunst die na te leven zijn bij de uitvoering van dichtingswerken worden door de beroepsorganisatie mee opgesteld.Op Belgisch en Europees niveau wordt meegewerkt aan het standaardiseren van de kwaliteit van dichtingsmaterialen.
De Vereniging zorgt voor de promotie van het beroep van dakafdichter en verleent haar medewerking bij de vorming van gespecialiseerde afdichters.De leden kunnen beroep doen op technische en juridische bijstand.

HISTORIEK

LANGE TRADITIE EN RIJKE ERVARING

De Belgische Asphalteurs Vereniging werd gesticht in 1935. Ondertussen is de naam veranderd en vandaag heet zij de Belgische Vereniging van Aannemers van Dichtingswerken (BEVAD) of in het Frans l'Association Belge des Entrepreneurs d'Etanchéité (ABEE). De huidige Voorzitter is Dhr. M. Buvé. De zetel van de Vereniging bevindt zich in 1000 Brussel, lombardstraat, 34-42. In december 1994 verwierf de Vereniging de titel van Koninklijke Maatschappij.
Momenteel groepeert de Vereniging honderd negentig effectieve leden, allen aannemers van dichtingswerken. Buiten deze effectieve leden, aanvaardt de Vereniging ook corresponderende leden. Dit zijn fabrikanten of verdelers van producten gebruikt in de afdichtingswereld. De Vereniging groepeertmeer dan dertig corresponderende leden. Zij steunen de Vereniging door middel van een jaarlijkse financiële bijdrage.

AANVERWANTE ORGANISATIES

SAMENWERKING MET COLLEGA'S

In haar dagelijkse werking heeft BEVAD heel wat contacten met aanverwante organisaties die in bepaalde segmenten van de afdichtingswereld hun belangen verdedigen.

We sommen de belangrijkste ervan even op :

  • BITUBEL: de groepering van Belgische fabrikanten van bitumineuze waterdichtingsmembranen 
  • VESP : de groepering van fabrikanten en leveranciers van membranen uit EPDM 
  • FECHIPLAST: de groepering van kunststofverwerkers waartoe de verwerkers van PVC en PUR behoren 
  • DE BELGISCHE GIETASFALTORGANISATIE: de groepering van verwerkers van gietasfalt op bijvoorbeeld parkeerdaken 
  • BELGOLUX: de vereniging van producenten en verdelers van lichtstraten en koepels voor ondermeer platte daken 
  • CIR:de isolatieraad is de vereniging die producenten van isolatie groepeert 
  • MINERAL WOOL ASSOCIATION:de vereniging die de producenten van minerale wol groepeert