HOE BEVAD TE BEREIKEN?

BEZOEK ONS-SCHRIJF ONS-TELEFONEER ONS

STEEDS WELGEKOMEN !!

NIEUW ADRES VANAF 15/11/2005
BEVAD VZW (BELGISCHE VERENIGING VAN AANNEMERS VAN DICHTINGSWERKEN)
LOMBARDSTRAAT 34-42
1000 BRUSSEL

TEL. 02/545.57.10
FAX. 02/545.58.59

E-MAIL: bevad@confederatiebouw.be

Website: www.confederatiebouw.be/bevad

BEVAD WAARBORGBEWIJS IS ZEKERHEID VOOR DE KLANT

KWALITEITSWAARBORGEN OP PLATTE DAKEN

BEVAD, de Belgische Vereniging van Aannemers van Dichtingswerken, pleit sinds jaren voor een realistische waarborgpolitiek (in overeenstemming met de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek) in de afdichtingssector.

Het Burgerlijk Wetboek voorziet middels artikelen 1792 en 2270 dat de aannemer 10 jaar aansprakelijk is voor de ernstige gebreken die de uitgevoerde werken in het gedrang brengen. Deze artikelen zijn van openbare orde en hiervan kan niet worden afgeweken. Deze 10-jarige aansprakelijkheid geldt zowel voor openbare als private bouwwerken.

Deze wettelijke aansprakelijkheid is voor de klant reeds een uiterst belangrijke zekerheid gedurende een zeer lange periode.

De jongste jaren worden in de afdichtingswereld allerlei waarborgopbod-formules aangeboden die zogezegd nog meer zekerheden inhouden. Bij het kritisch nalezen van de werkingsvoorwaarden van dit soort formules wordt echter snel duidelijk dat deze integendeel heel wat gevaren en onzekerheden meebrengen. Bij de contractssluiting wordt dit maar al te gemakkelijk uit het oog verloren.

Zo de nood aan bijkomende bescherming werkelijk gegrond is, is het nieuwe BEVAD-waarborgbewijs een goed alternatief.

Het waarborgbewijs uitgegeven door BEVAD biedt bovenop de wettelijke verantwoordelijkheden aan de klant een conventionele waarborg van 10 jaar aan voor de lichte verborgen gebreken waarvoor de wettelijke tienjarige aansprakelijkheid niet kan worden ingeroepen.

Vóór de contractssluiting wordt de klant door de aannemer op de hoogte gebracht van de inhoud van het waarborgbewijs. Via het waarborgbewijs worden op voorhand duidelijke afspraken gemaakt tussen de klant en de aannemer dichtingswerken inzake de duur en draagwijdte van de waarborg, de voorwaarden waaronder gebreken worden verholpen, ... .

Het is ook belangrijk te weten dat niet gelijk welke aannemer dit waarborgbewijs kan afleveren. Enkel de leden van BEVAD hebben daarvoor een machtiging. Door de federatie BEVAD zelf worden het aansluitingsnummer en de gegevens van de aangesloten aannemer afgedrukt op het waarborgbewijs.

De aannemers van dichtingswerken die aangesloten zijn bij de BEVAD v.z.w. bewijzen door hun talrijke referenties reeds sinds vele jaren de continuïteit in de kwaliteit van het beheer van hun bedrijf en van de uitgevoerde dakwerken zowel met bitumineuze als met synthetische materialen.

Zo verenigt het BEVAD-waarborgbewijs in één document niet alleen de wettelijke en een extra conventionele waarborg, doch biedt het eveneens de waarborg van een verzorgd uitgevoerd en duurzaam plat dak.

Deze BEVAD-kwaliteitswaarborgen vormen dan ook de beste bescherming van de investering in het dakwerk. Vertrouw daarom bij voorkeur de uitvoering van een plat dak toe aan leden van onze beroepsorganisatie en vraag hen een BEVAD waarborgbewijs te verstrekken. Een gratis ledenlijst kan worden aangevraagd op het BEVAD-secretariaat.

Deze BEVAD-kwaliteitswaarborgen kunnen eveneens in een lastenboek worden voorgeschreven. Volgende tekst kan hiervoor worden overgenomen :

“De dakafdichtingswerken dienen uitgevoerd te worden door een effectief lid van BEVAD v.z.w. dat daardoor de toelating heeft om een “Bewijs van 10 jaar waarborg” in overeenstemming met de beslissingen van de Belgische Vereniging van Aannemers van Dichtingswerken af te leveren”.

Voor meer informatie kunt U zich richten tot de BEVAD v.z.w., Lombardstraat 34-42 te 1000 Brussel, tel. 02/545.57.10,
fax. 02/545.58.59, e-mail : bevad@confederatiebouw.be