De Federatie haardenbouwer stelt zich tot doel een gezonde verhoudingen te scheppen in de sector van de haarden, de zakelijke en morele belangen van zijn leden, voor zover deze met het haardenbedrijf in verband staan, te behartigen en te verdedigen.

De Nationale Federatie haardenbouwer maakt deel uit van de Confederatie Bouw - Cluster complementaire bedrijven.