WEBINAR WTCB - Sanering van houten vloeren
 

 

Sanering van houten vloeren

Geluidsisolatie, stabiliteit en brandveiligheid
 

Webinar WTCB - Vrijdag 22 januari 2021 van 10u tot 12u15


 
 

 


In Brussel is er een groeiende behoefte aan wooneenheden, maar in deze continu verdichtende omgeving zijn er nog slechts weinig beschikbare percelen en staan er heel wat gebouwen leeg. De herbestemming van het bestaande gebouwenbestand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt dan ook steeds dringender. Om dit aan te moedigen, organiseert het WTCB in samenwerking met de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad een informatiesessie waarbij de focus ligt op gebouwen met houten vloerconstructies, die opgedeeld worden in afzonderlijke wooneenheden. Wanneer deze vloeren omgevoerd worden tot woningscheidende constructies, zijn ingrepen om de brandveiligheid en de stabiliteit te verzekeren meestal vereist. 

In vele gevallen is ook de geluidsisolatie van de houten vloer ontoereikend om het akoestische comfort van de toekomstige bewoners te waarborgen. De uitdaging bestaat er dan ook vaak in om de nodige akoestische saneringsmaatregelen in overeenstemming te brengen met de essentiële veiligheidsvereisten. In deze informatiesessie worden allereerst de noodzakelijke aandachtspunten op vlak van stabiliteit en brandveiligheid bij de renovatie van houten verdiepingsvloeren besproken. Vervolgens worden mogelijke renovatieconcepten toegelicht om de essentiële verbetering van de geluidsisolatie te realiseren. Om voldoende inzicht te verschaffen in deze akoestische concepten worden vooraf de belangrijkste basisprincipes en comforteisen verduidelijkt.  

 

 

Programma
 

 10u00  Inleiding
 10u10  Renovatie van houten vloeren: stabiliteitstechnische aspecten
Jean-François Rondeaux
WTCB (fr)

 
 10u40  Verzekeren van de brandveiligheid van woningscheidende houten vloerconstructies

Sven Eeckhout
WTCB (nl)

11u10  Akoestische sanering van houten vloeren: basisprincipes en comforteisen
Stéphane Lesoinne
WTCB (fr)

 
11u40  Renovatieconcepten voor een doeltreffende geluidsisolatie van woningscheidende houten vloeren
Lieven De Geetere
WTCB (nl)

 
12u15  Einde

 Inschrijving

 

Kostprijs: Gratis deelname aan de ONLINE sessie via ZOOM. De inschrijving dient te gebeuren via de website www.wtcb.be (rubriek 'Agenda'). De ingeschreven deelnemers zullen per mail een uitnodiging ontvangen. Voor bijkomende informatie kunt u zich wenden tot brigitte.deffense-hoffem@bbri.be

Taal: De sprekers zijn Nederlandstalig of Franstalig. Simultaanvertaling (FR-NL) wordt voorzien. Na afloop worden de slides ter beschikking gesteld.

Doelgroep: Gericht op ontwerpers, uitvoerders en materiaalfabrikanten.   

 

 

 

 

 

 

Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de financiering van het Brussels Instituut voor Onderzoek en Ontwikkeling (InnovIRIS) en Technologische Dienstverlening ‘Duurzaam bouwen en duurzame ontwikkeling’ (C-Tech).