Seminarie - EPB-verwarming - 26 februari


Herziening van de EPB-verwarmingsreglementering
Sprekers: Christophe Danlois en Cindy Devacht - Leefmilieu Brussel