De Federatie voor de Tegelzetter en Mozaïekwerker

 
La Fédération des Carreleurs et MosaïstesFECAMO

Fecamo is een beroepsorganisatie die als zodanig erkend is door de Hoge Raad van de FOD Economie.

Het Kwaliteitscharter van de Federatie voor de Tegelzetters en Mozaïekwerkers van België. Het is een echte erecode om het beroep een beter imago te bezorgen door middel van een kwaliteitsgerichte aanpak. Dit charter werd opgesteld als antwoord op essentiële behoeften wanneer iemand werken heeft gepland:
“Aan welke vakman kan ik de werken met een gerust hart toevertrouwen?”
Hoe kies ik een bekwame vakman?

Contact ons - of ontdek uw voordelen op pro-carro.nl

Ik wens als lid van Fecamo tot het PROCARRO Quality Charter toe te treden.

Fecamo est une organisation professionnelle agréée comme organisation professionnelle par le Conseil Supérieur SPF économie

La charte d’engagement qualité de la fédération des carreleurs et mosaïstes de Belgique. Véritable code d’honneur, il permet de promouvoir une image de la profession dans une démarche qualité. Conçu pour répondre à un besoin essentiel lorsque l’on prévoit de réaliser des travaux:
"A quel artisan il est possible de confier ses travaux en toute confiance ?"
"Comment choisir le bon artisan ?"


Contactez nous - ou découvrez vos avantages directement sur pro-carro.be

Je désire adherer à la Charte Quality PROCARRO en tant que membre adhérent de la fecamo. 


Client Particulier ? - Bepaalde Klant ?

Découvrez notre site web : PROCARRO
Le point de référence pour des informations sur le carrelage et trouver un carreleur dans votre région.Ontdek onze website : PROCARRO
Het referentiepunt voor tegelwerkinformatie en vind een tegelzetter.