Belgische Federatie van de Tegelzetters en Mozaïekbewerkers

 


 Ondek de wereld van de keramiek
 


 De bouwsector herverovert de jongeren
 


De BUtgb is het Belgische goedkeuringsinstituut dat technische goedkeuringen voor bouwmaterialen, -producten, -systemen en van installateurs aflevert.
 


Caro-Line verenigt in één schema de drie essentiële onderdelen van een geintegreerde oplossing teneinde de tegelzetters concrete antwoorden te bieden op de vragen die zij dagelijks tegenkomen op professioneel vlak
 


 Ceramica Italia
 


Bent u van plan uw huis te bouwen of te renoveren? Dan is het belangrijk om beroep te doen op partners waarin u vertrouwen kan hebben.
 


 Opleidingen

 Welzijn op het werk
 


Het milieu verdient een bloemetje
Kiezen voor ecologisch consumeren is gemakkelijk, dankzij het Europees Ecolabel. Het zegt u welke producten of diensten milieuvriendelijker zijn.


 

 EUF - The Federation of European Tilz Fixer's Association fonded in 1958
 


Gezond wonen met tegels

De voordelen van een wand of vloer die met tegels is afgewerkt.
 
 

KBO Public Search

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een gegevensbank aangemaakt door en in beheer van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie waarin de identificatiegegevens van ondernemingen zijn opgenomen.
Via Public Search kunt u de gegevens van ondernemingen en vestigingseenheden in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) raadplegen.
 


Vaktijdschrift voor keramiek
 Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf is een particuliere onderzoeksinstelling die in 1960 werd opgerich.
Het WTCB heeft de volgende drie hoofdopdrachten:
  • het verrichten van wetenschappelijk en technisch onderzoek ten behoeve van zijn leden
  • het verlenen van technische voorlichting, bijstand en advies aan zijn leden
  • het bijdragen tot de algemene innovatie en ontwikkeling in de bouwsector, met name door middel van contractonderzoek op aanvraag van de industrie en de overheid.