WIE ZIJN WIJ?

De federatie werd opgericht op 15 januari 1947 te Brussel in de schoot van de Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf en noemde zich de "Bond der Verscheidene Bouwnijverheden". De eerste voorzitter was dhr. Ir. Eudore Delforge, aannemer van openbare en private electro-mechanische installaties en waterzuiveringswerken. Hij werd opgevolgd door dhr. Marcel Bruyneel.

Op 24 april 1974 werd diens zoon, dhr. Edgar Bruyneel, verkozen tot voorzitter. Een van zijn eerste initiatieven was de herziening van de statuten (21 augustus 1974), die aan een opfrisbeurt toe waren. De benaming van de Federatie werd gewijzigd in "Federatie der Aanverwante Ambachten van het Bouwbedrijf", afgekort F.A.A.B. Onder het voorzitterschap van dhr. E. Bruyneel groeide het aantal leden gestaag van 726 in 1984 tot 990 in 1998.

In 1997 vierde de federatie haar vijftigjarig bestaan en werd haar de titel van Koninklijke Maatschappij verleend.

Op 4 mei 1999 werd dhr. Luc Smet tot voorzitter verkozen. Het is onder zijn voorzitterschap dat de federatie haar huidige verkorte benaming FEDECOM heeft aangenomen. Momenteel telt de federatie ongeveer 1700 aangesloten ondernemingen en vormt aldus de derde belangrijkste federatie van de bouwnijverheid.

Vanaf 1 januari 2000 staat de federatie eveneens in voor het permanent secretariaat van de Federatie van de Tegelzetters (Fecamo). 

 

Terug