De aangeboden kortingen op verschillende producten en diensten

De Confederatie Bouw heeft over kortingen voor zijn leden onderhandeld met verschillende partners of stelt kortingen op de aanvullende diensten voor, die ze zelf aan de bouwbedrijven en derden aanbiedt. Haar leden genieten dus altijd voorkeurstarieven.

Alle bestellingen gebeuren via de Confederatie Bouw die op haar beurt de gevraagde info en/of bestelling zal doorsturen naar de leveranciers.

De Confederatie kiest haar partners met de grootste zorgvuldigheid. Zij is echter op geen enkele wijze aansprakelijk en biedt geen enkele garantie voor de producten en/of verleende diensten.