Technisch Comité "Pleister- en voegwerken"

Wij hebben een sterke afvaardiging in het Technisch Comité "Pleister- en Voegwerken" van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf.
Het is een actief Comité dat er op enkele jaren tijd is in geslaagd verschillende technische voorlichtingsnota's op te stellen en te doen publiceren.
Het heeft ook de aanzet gegeven tot een belangrijke studie over het loskomen van pleisterwerk.
Tot oktober 2004, werd het Technisch Comité voorgezeten door de heer R. Rapaille. Sinds die datum wordt het voorzitterschap waargenomen door de heer J. Van den Putte.


Voornaamste publicaties te verkrijgen bij het WTCB